דמי ניהול

דמי ניהול קרנות השתלמות, חיסכון פנסיוני

דמי ניהול באופן כללי

דמי ניהול העמלות שהגופים שמנהלים את כספינו גובים מאיתנו עבור הניהול החשבון. 

דמי ניהול בחיסכון לטווח בינוני וארוך (בקרנות השתלמות, קופות גמל וכד'), הם אחד מהפרמטרים החשובים שיקבעו את סכום החיסכון שיהיה לנו בסיום התקופה. 

שני סוגים של דמי ניהול

ישנם שני סוגים של דמי ניהול
  1. דמי ניהול מההפקדות  -  אחוז מסוים שנגבה מכל סכום שאתם מכניסים לחיסכון.
  2. דמי ניהול מצבירה - דמי ניהול שנגבים (אחת לחודש) באחוזים מתוך כל החיסכון שנצבר בקופה (כלומר מסך כל הכסף).

דמי ניהול מרביים

דמי הניהול המרביים נקבעים על פי חוק ומשתנים מפעם לפעם. דמי הניהול המצוינים כאן נכונים לשנת 2010.

יש להבין שדמי הניהול המרביים הם רק בבסיס למשא ומתן כך שיש להתמקח ולהוריד אותם. הבדל של שבריר האחוז היום, שווה הרבה מאוד כסף בעוד 20 שנה (יש לראות בהמשך). 

דמי הניהול המצוינים כאן נכונים לשנת 2010 

 אפיק החיסכון  דמי ניהול מרביים מההפקדות      דמי ניהול מרביים מהסכום הצבור
 קרן פנסיה חדשה מקיפה
 6%      0.5%
 קרו פנסיה חדשה כללית    2%
 קופת גמל    2%
 ביטוח מנהלים 13%  2%

השפעת דמי הניהול על החיסכון הפנסיוני

הנקודה המרכזית בדמי הניהול הוא שכאשר לוקחים מכם יותר דמי ניהול היום, הדבר ישפיע על על החיסכון בעתיד. 

יש לשים לב לרעיון הריבית דה ריבית, כך שגם אם היום לוקחים מכם רק עוד 20 שקלים לחודש, הרי שבעוד 20 שנה מדובר בהרבה מאוד כסף....

קישורים נוספים