קרן פנסיה

קרן פנסיה

רישום דפי המשנהקרן פנסיה באופן כללי

קרן פנסיה היא אחת מאפשרויות לחסוך חיסכון פנסיוני 

.קרן הפנסיה מאפשרת לחסוך לגיל פרישה. 
לאחר הפרישה יקבלו חוסכים קצבה חודשית למשך כל ימי חייהם. 
לאחר מותו של המבוטח ימשיכו השארים שלו לקבל קצבה חודשית עד ליום מותו. 

קרן הפנסיה כוללת שלושה רכיבים


קרן פנסיה מאפשרת חיסכון לגיל פרישה, כך שלאחר פרישתו יקבל החוסך בה קצבה חודשית למשך כל חייו. לאחר מותו של המבוטח, ימשיכו שאריו לקבל קצבה חודשית עד מותם. קרן הפנסיה כוללת כיסוי למקרה נכות וכן כיסוי למקרה מוות, כחלק בלתי נפרד מהמוצר.
קרן פנסיה באופן כללי

קרן הפנסיה כוללת שלושה רכיבים

  • רכיב החיסכון - 
  • ביטוח אובדן כושר עבודה
  • פנסיית שארים
יש אפשרות לקבוע אחוזים שונים בקרן הפנסיה. כך למשל אפשר קרן פנסיה שבעיקר מרכיב החיסכון הוא הדומיננטי בה, ואחרת שביטוח אובדן כשור עבודה הוא החשוב בה. 

מעבר בין קרנות הפנסיה ובין המסלולים השונים

באופן תיאורטי אפשר לעבור בלי שום בעיה בין קרנות הפנסיה השונות. 
החיסכון הגדול הוא שיש להצהיר הצהרת בריאות חדשה. 
כך שאם יש לכם בעיה בריאותית כולשהי שנוצרה מאז שהצטרפתם לקרן הפנסיה הנוכחית שלכם, יתכן שלא כדאי לכם לעבור לקרן פנסיה אחרת. 

הדבר נכון גם בשינוי מסלולים בתוך קרן הפנסיה. אם אתם מקטינים את רכיב החיסכון לטובת שני הרכיבים האחרים עליכם לערוך הצהרת בריאות חדשה כך שה"כסף הנוסף" שאתם מכניסים לקרן הפנסיה לרכיבים הללו יהיה תחת הצהרת בריאות חדשה. 

זהו חיסרון.


רווקים בלי ילדים

אם מצהירים (יש לעשות פעולה אקטיבית לשם כך) שאתם רווקים בלי ילדים, אז רכיב פנסיית השארים לא נכלל בקרן הפנסיה (אז שתהיו נשואים ו/או עם ילדים).
שימו לב שהרבה אנשים טועים בנושא הזה, כך שהם משלמים לחינם כסף שלא יראו ממנו שום דבראפשר לרכוש את הכיסוים והביטוחים בנפרד או ביחד. 
ביטוח אובדן כושר עבודה/ פנסיית נכות - מעניק קצבה חודשית עד לגיל הפרישה. הקצבה החודשית תלויה ברמת הנכות 
ביטוח ממוות/ פנסיית שארים - ביטוח מפני מוות - אם המבוטח מת השארים מקבלים סכום כססף חד פעמי או קצבה. 

חיסכון + ביטוח

בקרנות הפנסיה החיסכון משולב עם ביטוח שארים וביטוח אובדן כושר עבודה

אחד החסרונות של קרן פנסיה היא המצב שאם רוצים לעבור, צרך לחתום על הצהרת ,בריאות. כך שלעשה הסיכון הוא שברגע שמצטרפים לקרן פנסיה אחת אז בעצם נשארים שם... "תקועים" באותה קרן פנסיה ואין יותר יכולת מיקוח. 

יתרון / חסרון בין קרן פנסיה לבין ביטוחים אחרים - קרן ההדדית

קרן הפנסיה, בשונה מאפיקי החיסכון האחרים (ביטוח וגמל) היא קרן הדדית. 
פירוש הדבר שאם אתם חוסכים בקרן פנסיה, הכסף שלכם מושפע גם במובטחים האחרים וזאת בשונה מגמל ומביטוחים

דוגמה: תשואה דמוגרפית

קרן פנסיה