ג. מבנה דוחות חיסכון פנסיוני

מבנה כללי והסבר על דוחות חיסכון פנסיוני שלנו

חיסכון פנסיוני הוא החיסכון שלנו לעת זיקנה.
מידי שנה אנחנו מקבלים את הדוחות הכספים השנתתים של החיסכון הפנסיוני שלנו - קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים ועוד. 

בדפי המשנה מצד שמאל אפשר לקרוא על החלקים השונים מהם מורכב הדוח.