2. כיסויים וביטוחים במסגרת חיסכון הפנסיוני

כיסויים וביטוחים - חיסכון פנסיוני

במסגרת חיסכון פנסיוני יתכן ויש לכם כיסוים וביטוחיים יתכן שיש לכם כיסויים פנסיונים.

במסגרת הדוח עליכם לבדוק את הכיסויים והביטוחיים שיש לכם, ולהתאים אותם לצרכים שלכם. 

ביטוח אובדן כושר עבודה/ ביטוח שארים

עליכם לבדוק האם יש לכם ביטוח אובדן כושר עבודה והאם יש לכם ביטוח שארים.

כך לדוגמה בקרן פנסיה תמיד יש את שלושת הרכיבים הללו, רק במינון שונה (לפי התוכנית שלכם). לפרטים ראו כאן

מצב של חוסר ביטוח ומצב של עודף ביטוח


שימו לב שלא חובה שיהיו לכם כיסויים וביטוחים ומצד שני, אתם עלולים למצוא את עצמכם משלמים על ביטוח שבפועל לא תקבלו אותו. 

כך למשל, ביטוח אובדן כושר עבודה יכול להיות רק ע 75% מהשכר הממוצע שלכם. 

כך שאם הביטוח שלכם הוא על סכום גדול יותר, פירוש הדבר שאתם משלמים לחינם.