1. פרטים אישיים - סטטוס העמית - דוח שנתי

נתונים אישיים

בדוחות של החיסכון פנסיוני נמצא חלק הפרטים האישיים. 
בין השאר יש לבדוק את המצב המשפחתי ואת הכיסויים השונים:

מצב משפחתי   

למצב המשפחתי שלכם יש השפעה על ההתנהגות הרצויה שלכם עם רכיב הביטוח בחיסכון הפנסיוני שלכם. 

רווקים בלי ילדים

במצב המשפחתי יש לבדוק האם המבוטח/ת הוא רווק ואם כן אז האם הדבר מעודכן ברישומי קרן הפנסיה. 

שימו לב שמדובר על "טריקים" של קרנות הפנסיה. הן יעדיפו שתהיו רווקים אבל לא תצהירו על כך. פירוש הדבר שרכיב הביטוח שארים בקרן פנסיה ישולם אבל לא יהיה בו צורך.

אם את רווקים יש לעדכן את קרן הפנסיה כל שנתיים (ולעתים פחות) בכך. מכיוון שהשינוי "חזרה"ברשומי הקרן פנסיה הוא אוטומטי. 

נשואים עם ילדים

 אם אתם נשואים עם ילדים והדבר ורשום בקרן הפנסיה שאתם רווקים, פירוש הדבר שהשארים שלכם לא יקבלו כלום אם יקרה לכם משהו... יש לעדכן את קרן הפנסיה בשינוי. 

סטטוס העמית

שימו לב שסטטוס הפוליסה צריך להיות פעילה מכיוון שאם לא כך ותרצו להפוך אותה לפעילה תצטרכו לחכות תקופת אשרה מסוימת.

שארים/ מוטבים

זוהי נקודה מאוד חשובה. בשונה מחוקי הצוואה הרגילים, קרנות הפנסיה שונות מבחינה חוקית. מי שיקבל את כספיכם אם חס וחלילה יקרה לכם משהו זה לא מי שרשום בפוליסה של קרנות הפנסיה. יש לעדכן את השארים מוטבים שלכם. 

בהקשר זה יש לקרוא על צוואה, ועל המקרה המיוחד של צווואה במקרה של קופות גמל