שלושה רכיבים אפשרים של ביטוח פנסיוני

רכיבים אפשרים של ביטוח פנסיוני

יש מספר סוגים של חיסכון פנסיוני. לכל אחד מהסוגים יש תנאים שונים.

באופן כללי ישנם מספר רכיבים אפשריים של ביטוח פנסיוני. 

כך למשל בקרן פנסיה יש שלושה רכיבים מרכזיים:
  • רכיב החיסכון הפנסיוני
  • רכיב ביטוח אובדן כושר עבודה
  • רכיב ביטוח שארים
המדינה מעודדת את אזרחיה לרכוש ביטוחים וכיסויים על מנת שהם לא יפעלו עליה לנטל. 
פירוט נוסף יש לקרוא בחלק שדן בקרן פנסיה ובחלקים שונים באתר חיסכון וביטוחים
שימו לב שאת כל אחד מהרכיבים אפשר (ולעתים רצוי) לקנות בנפרד.